Kategorie

Regulamin konkursu Myśl, która wygrywa

Zamieść w komentarzu pod postem konkursowym swoje zdjęcie przedstawiające parę tańczącą tango, dodaj komentarz do zdjęcia (zdanie rozpocznij od słów: Tańczę tango bo…, Tango to dla mnie…, lub Tylko w tangu…), zaznacz polubienie naszej strony i udostępnij publicznie ten post na swoim profilu.

Konkurs organizowany jest z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca 29. kwietnia. Konkurs kierowany jest do wszystkich Tangueros mniej lub bardziej zaawansowanych.

Czas trwania konkursu: od 18.04.2018 do 13.05.2018 r.  Prace konkursowe można nadsyłać do 13.05.2018 r.

Organizatorem konkursu jest firma Stakato Ireneusz Grajczyk z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 2/4.

 1. Konkurs prowadzony jest na profilu Facebook „Stakato – salon dla tancerzy”: https://www.facebook.com/salonstakato
 2. Serwis Facebook nie sponsoruje, nie popiera i nie jest organizatorem Konkursu oraz jest zwolniony przez Uczestników z wszelkiej odpowiedzialności za przebieg i wynik Konkursu.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie, problemy techniczne i awarie lub wyłączenie serwisu Facebook w trakcie trwania Konkursu (okoliczności niezależne od Organizatora).
 4. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu zostaną wykorzystane tylko przez firmę Stakato i tylko w celach bezpośrednio związanych z przebiegiem konkursu. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane w celach marketingowych.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dodanie facebook’owego profilu „Stakato – salon dla tancerzy” do ulubionych poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” na stronie https://www.facebook.com/salonstakato (profil „Stakato – salon dla tancerzy”) i przesłanie na adres konkurs@stakato.pl print screena swojej tablicy potwierdzającego polubienie.
 6. Przedmiotem  konkursu jest zdjęcie przedstawiające parę tańczącą tango, wraz z komentarzem do tego zdjęcia (zdanie rozpoczęte powinno być od słów: Tańczę tango bo…, Tango to dla mnie…, lub Tylko w tangu…) zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym.
 7. Zdjęcie musi być zgodne z tematyką Konkursu.
 8. Zdjęcie musi być dobrej jakości, w rozdzielczości minimum 1280 na 720 px.
 9. Jeden Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia odpowiadające tematyce Konkursu.
 10. W przypadku przesłania więcej niż 3 zdjęć, o ich wyborze zdecyduje Organizator Konkursu, bez konsultacji z Uczestnikiem, zdjęcia niezaakceptowane nie będą brały udziały w Konkursie i mogą zostać ukryte.
 11. Stakato zastrzega sobie prawo do ukrycia zdjęcia, które jest niezgodne z tematyką konkursu, nie spełnia wymogów odnośnie jakości i treści, rażąco narusza zasady estetyki lub normy obyczajowe albo zachodzi podejrzenie, że naruszy dobre imię osób trzecich, znajdujących się na zdjęciu.
 12. Zamieszczając zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym Uczestnik oświadcza, że :

- jest autorem zdjęcia,

- jest właścicielem zdjęcia lub uzyskał zgodę autora na jego wykorzystanie w ramach Konkursu (posiada prawo do dysponowania nim w ramach Konkursu),

- uzyskał zgodę na publikację od osób znajdujących się na zdjęciu.

 1. O zwycięstwie w Konkursie decyduje Organizator. Pod uwagę będą brane udostępnienia, polubienia i komentarze pod każdym zdjęciem konkursowym.
 2. Zdjęcia można zamieszczać od 18.04.2018 r. do 13.05.2018 r. do godziny 24. Zdjęcia zamieszczone później, nie będą brane pod uwagę, chyba że Organizator zdecyduje inaczej.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 19.05.2018 r. na profilu Facebook Organizatora Konkursu. Zwycięzcy zostaną też powiadomieni mailowo o zajętych przez siebie miejscach i szczegółach odbioru nagród.
 4. Nagrodami w Konkursie są imienne bony zakupowe, które można zrealizować w sklepie internetowym www.stakato.pl lub stacjonarnie w salonie Stakato w Katowicach przy ul. Lompy 2/4.
 5. Nagrody według miejsc:

- I miejsce – bon zakupowy o wartości 150zł,

- II miejsce – bon zakupowy o wartości 100 zł,

- III miejsce - bon zakupowy o wartości 50 zł

 1. W przypadku zdobycia przez jednego Uczestnika kilku miejsc, uwzględniane jest tylko najwyższe uzyskane. Nagrody nie łączą się i nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent pieniężny.
 2. Zamieszczenie zdjęć w komentarzu pod postem konkursowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie zdjęć w celach marketingowych tylko i wyłącznie przez firmę Stakato (na stronie internetowej i w mediach społecznościowych oraz w materiałach reklamowych).