Kategorie

Konkurs walentynkowy  Twoja ukochana para  - REGULAMIN

Zamieść w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie w swoich ukochanych butach tanecznych, zaznacz polubienie naszej strony i udostępnij publicznie ten post na swoim profilu.

Konkurs kierowany jest do  wszystkich tancerzy.

Czas trwania konkursu: od 13.02.2018 do 16.02.2018 r.  Prace konkursowe można nadsyłać do 16.02.2018 r.

1. Organizatorem konkursu jest firma Stakato Ireneusz Grajczyk z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 2/4.

2. Konkurs prowadzony jest na profilu Facebook „Stakato – salon dla tancerzy”: https://www.facebook.com/salonstakato

 1. Serwis Facebook nie sponsoruje, nie popiera i nie jest organizatorem konkursu oraz jest zwolniony przez uczestników z wszelkiej odpowiedzialności za przebieg i wynik konkursu.
 2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie, problemy techniczne i awarie lub wyłączenie serwisu Facebook w trakcie trwania konkursu (okoliczności niezależne od organizatora).
 3. Dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu zostaną wykorzystane tylko przez firmę Stakato i tylko w celach bezpośrednio związanych z przebiegiem konkursu. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane w celach marketingowych.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dodanie facebook’owego profilu „Stakato – salon dla tancerzy” do ulubionych poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” na stronie https://www.facebook.com/salonstakato (profil „Stakato – salon dla tancerzy”) i przesłanie na adres konkurs@stakato.pl print screena swojej tablicy potwierdzającego polubienie.
 5. Przedmiotem  konkursu jest zdjęcie uczestnika w butach tanecznych (albo zdjęcie z butami tanecznymi) zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym.
 6. Zdjęcie musi być zgodny z tematyką konkursu.
 7. Zdjęcie musi być dobrej jakości, w rozdzielczości minimum 1280 na 720 px.
 8. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia odpowiadające tematyce konkursu.
 9. W przypadku przesłania więcej niż 3 zdjęć, o ich wyborze zdecyduje organizator konkursu, bez konsultacji z uczestnikiem, zdjęcia niezaakceptowane nie będą brały udziały w konkursie i mogą zostać ukryte.
 10. Stakato zastrzega sobie prawo do ukrycia zdjęcia, które jest niezgodny z tematyką konkursu, nie spełnia wymogów odnośnie jakości i treści, rażąco narusza zasady estetyki lub normy obyczajowe albo zachodzi podejrzenie, że naruszy dobre imię osób trzecich, znajdujących się na zdjęciu.
 11. Zamieszczając zdjęcie w komentarzy pod postem konkursowym uczestnik oświadcza, że :
  - jest autorem zdjęcia,
  - jest właścicielem zdjęcia lub uzyskał zgodę autora na jego wykorzystanie w ramach Konkursu (posiada prawo do dysponowania nim w ramach Konkursu),
  - uzyskał zgodę na publikację od osób znajdujących się na zdjęciu.
 12. O zwycięstwie w Konkursie decyduje organizator.
 13. Zdjęcia można zamieszczać w terminie od 13.02.2018 r. do 16.02.2018 r. do godziny 23:59. Zdjęcia zamieszczone później, nie będą brane pod uwagę, chyba że Organizator zdecyduje inaczej.
 14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19.02.2018 r. na profilu Facebook organizatora konkursu. Zwycięzcy zostaną też powiadomieni mailowo o zajętych przez siebie miejscach i szczegółach odbioru nagród.
 15. Nagrodami w Konkursie są imienne bony zakupowe, które można zrealizować w sklepie internetowym www.stakato.pl lub stacjonarnie w salonie Stakato w Katowicach przy ul. Lompy 2/4.
 16. Nagrody przewidziane w Konkursie:

  - I miejsce – bon zakupowy o wartości 100 zł
  - II miejsce – bon zakupowy o wartości 50 zł

 1. W przypadku zdobycia przez jednego uczestnika kilku miejsc, uwzględniane jest tylko najwyższe uzyskane. Nagrody nie łączą się i nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent pieniężny.
 2. Zamieszczenie zdjęć w komentarzu pod postem konkursowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na wykorzystanie zdjęć w celach marketingowych tylko i wyłącznie przez firmę Stakato (na stronie internetowej i w mediach społecznościowych oraz w materiałach reklamowych).