Kategorie

Regulamin konkursu

"WAKACJE NA PARKIECIE"

Nagraj krótki film taneczny podczas obozu tanecznego i zdobądź nagrody!

Konkurs kierowany jest do tancerzy tańców towarzyskich.

Czas trwania konkursu: od 01.07.2017 do 21.09.2017 r. Prace konkursowe można nadsyłać do 14.09.2017 r, głosowanie (czyt. dalej) trwa do 21.09.2017 r. do godziny 12:00.

Organizatorem konkursu jest firma Stakato Ireneusz Grajczyk z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 21.

 1. Konkurs prowadzony jest na profilu Facebook „Stakato – salon dla tancerzy”: https://www.facebook.com/salonstakato
 2. Serwis Facebook nie sponsoruje, nie popiera i nie jest organizatorem konkursu oraz jest zwolniony przez uczestników z wszelkiej odpowiedzialności za przebieg i wynik konkursu.
 3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie, problemy techniczne i awarie lub wyłączenie serwisu Facebook w trakcie trwania konkursu (okoliczności niezależne od organizatora).
 4. Dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu zostaną wykorzystane tylko przez firmę Stakato i tylko w celach bezpośrednio związanych z przebiegiem konkursu. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane w celach marketingowych.
 5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, osoby niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna, po przesłaniu takiej zgody drogą elektroniczną.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dodanie facebook’owego profilu „Stakato – salon dla tancerzy” do ulubionych poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” na stronie https://www.facebook.com/salonstakato (profil „Stakato – salon dla tancerzy”) i przesłanie na adres konkurs@stakato.pl print screena swojej tablicy potwierdzającego polubienie.
 7. Przedmiotem konkursu jest krótki film z obozu tanecznego bądź warsztatów tanecznych przedstawiający osobę bądź osoby podczas tańca. Filmik powinien być ujęty w formie multimedialnej,
 8. Czas trwania filmiku to minimalnie 15 sekund i maksymalnie 60 sekund.
 9. Film może być nakręcony kamerą cyfrową, telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym itp.
 10. Filmiki powinny być wysłane w formie linku bądź pliku wideo.
 11. Filmik musi być zgodny z tematyką konkursu.
 12. Filmik musi być nagrany w dobrej jakości, w rozdzielczości minimum 1280 na 720 px.
 13. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 filmiki odpowiadające tematyce konkursu.
 14. Link do filmiku należy przesłać na adres e-mail konkurs@stakato.pl wraz z dodatkowymi danymi:
  - imię i nazwisko uczestnika (opcjonalnie pseudonim, pod którym mają zostać opublikowane)
  - dopisek potwierdzający znajomość niniejszego regulaminu: „Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z regulaminem Konkursu”.
  - zrzut ekranu (print screen) potwierdzający polubienie przez Uczestnika strony Organizatora (Stakato – salon dla tancerzy)
  - nazwę kategorii, do której Uczestnik zgłasza swój filmik
 15. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
  a) Hobby – dla osób tańczących hobbystycznie
  b) Sport – dla osób tańczących sportowo (turniejowo)
 16. W przypadku przesłania więcej niż 3 filmików, o ich wyborze zdecyduje organizator konkursu bez konsultacji z uczestnikiem.
 17. Przesłane linki zostaną opublikowane na profilu Facebook „Stakato – salon dla tancerzy” w albumie „Wakacje na parkiecie- hobby” lub „Wakacje na parkiecie- sport” w ciągu 24 godzin od przesłania przez uczestnika zgłoszenia na adres mailowy. Jeśli termin publikacji filmiku może objąć sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, czas publikacji zdjęcia wydłuża się do godz. 12:00 najbliższego dnia roboczego.
 18. Każdy publikowany filmik zostanie podpisany imieniem i nazwiskiem lub (na życzenie uczestnika) pseudonimem.
 19. Stakato zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania filmiku, który jest niezgodny z tematyką konkursu, nie spełnia wymogów odnośnie jakości i treści, rażąco narusza zasady estetyki lub normy obyczajowe albo zachodzi podejrzenie, że naruszy dobre imię osób trzecich, znajdujących się na zdjęciu.
 20. Informujemy, że zdobywanie polubień/udostępnień z zastosowaniem metod powszechnie uznawanych za nieuczciwe lub kontrowersyjne (np. fikcyjne/nieaktywne profile, narzędzia odpłatne, społeczności typu SOML), mogą wpłynąć na zdyskwalifikowanie filmów w Konkursie.
 21. Zgłaszając filmik do konkursu uczestnik oświadcza, że :
  - jest autorem filmiku,
  - jest właścicielem filmiku lub uzyskał zgodę autora na jego wykorzystanie w ramach Konkursu (posiada prawo do dysponowania nim w ramach Konkursu),
  - uzyskał zgodę na publikację od osób znajdujących się na filmiku.
 22. O zwycięstwie w Konkursie decyduje ilość ponownych udostępnień filmiku przez użytkowników serwisu Facebook. W przypadku jednakowej liczby ponownych udostępnień pod uwagę brana jest ilość polubień (niebieski symbol kciuka i czerwony symbol serca) pod filmikiem.
 23. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, których filmik został największą ilość razy udostępniony (patrz. 4.) do godz. 10:00 dnia 06.09.2017 r.
 24. Filmy można nadsyłać w terminie od 01.07.2017 r. do 14.09.2017 r.
 25. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.09.2017 r. na profilu Facebook organizatora konkursu. Zwycięzcy zostaną też powiadomieni mailowo o zajętych przez siebie miejscach i szczegółach odbioru nagród.
 26. Nagrodami w Konkursie są imienne bony zakupowe, które można zrealizować w sklepie internetowym www.stakato.pl lub stacjonarnie w salonie Stakato w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 21.

 27. Nagrody według miejsc:
  A. kategoria HOBBY
  - I miejsce – bon zakupowy o wartości 300 zł
  - II miejsce – bon zakupowy o wartości 200 zł
  - III miejsce – bon zakupowy o wartości 100 zł

  B. kategoria SPORT
  - I miejsce – bon zakupowy o wartości 300 zł
  - II miejsce – bon zakupowy o wartości 200 zł
  - III miejsce – bon zakupowy o wartości 100 zł

 28. W przypadku zdobycia przez jednego uczestnika kilku miejsc, uwzględniane jest tylko najwyższe uzyskane. Nagrody nie łączą się i nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent pieniężny.
 29. W przypadku jednakowej liczby polubień pod określonymi filmikami kilku uczestników, zostanie ogłoszone dodatkowe głosowanie (w tych okolicznościach organizator konkursu przedstawi zasady głosowania w dniu ogłoszenia wyników tj. 22.09.2017r.)
 30. Przesłanie filmików wraz z dopiskiem (pkt. 13) na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na wykorzystanie filmików w celach marketingowych tylko i wyłącznie przez firmę Stakato (na stronie internetowej i w mediach społecznościowych oraz w materiałach reklamowych).