Kategorie

Regulamin konkursu

"TANECZNY MEM"

 

 

Stwórz TANECZNY MEM i wygraj BON lub RABAT

Czas trwania konkursu: od 23.05.2017 do 19.06.2017 r.

Organizatorem konkursu jest firma Stakato Ireneusz Grajczyk z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 21.

 1. Konkurs prowadzony jest na profilu Facebook „Stakato – salon dla tancerzy”: https://www.facebook.com/salonstakato
 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dodanie facebook’owego profilu „Stakato – salon dla tancerzy” do ulubionych poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” na stronie https://www.facebook.com/salonstakato (profil „Stakato – salon dla tancerzy”).
 4. Konkurs polega na przesłaniu przez uczestnika memu o tematyce tanecznej. O zwycięstwie w konkursie decyduje ilość polubień memu przez innych użytkowników serwisu Facebook.
 5. Mem musi być zgodny z tematyką konkursu.
 6. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 memy odpowiadające tematyce konkursu. Memy mogą być zgłaszane JEDYNIE poprzez przysłanie ich na adres poczty elektronicznej – konkurs@stakato.pl .
 7. Mem/memy należy przesłać na adres e-mail konkurs@stakato.pl wraz z dodatkowymi danymi:

- imię i nazwisko uczestnika (opcjonalnie pseudonim, pod którym mają zostać opublikowane)

- dopisek potwierdzający znajomość niniejszego regulaminu: „Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z regulaminem Konkursu”.

 1. W przypadku przesłania więcej niż 3 memów, o wyborze grafik konkursowych zdecyduje organizator konkursu bez konsultacji z uczestnikiem.
 2. Wysyłane memy powinny być zapisane w formacie JPEG lub PNG. Objętość jednego nie powinna przekraczać 25MB. Maksymalne wymiary to 1500x1000px, a minimalne 400x400px w każdym z wymiarów.
 3. Przesłane memy zostaną opublikowane na profilu Facebook „Stakato – salon dla tancerzy” w albumie „TANECZNY MEM” w ciągu 24 godzin od przesłania przez uczestnika zdjęć na adres mailowy. Jeśli termin publikacji zdjęcia może objąć sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, czas publikacji zdjęcia wydłuża się do godz. 12:00 najbliższego dnia roboczego.
 4. Każdy publikowany mem zostanie podpisany imieniem i nazwiskiem lub (na życzenie uczestnika) pseudonimem.
 5. Stakato zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania memu, który jest niezgodny z tematyką konkursu, nie spełnia wymogów odnośnie jakości i treści, rażąco narusza zasady estetyki lub normy obyczajowe albo zachodzi podejrzenie, że naruszy dobre imię osób trzecich, znajdujących się na zdjęciu.
 6. Zgłaszając mem do konkursu uczestnik oświadcza, że :

- jest autorem memu,

- jest właścicielem zdjęcia/grafiki lub uzyskał zgodę autora na jego wykorzystanie w ramach Konkursu (posiada prawo do dysponowania prezentowanym zdjęciem w ramach Konkursu),

- jeśli na memie znajdują się wizerunki jakichś osób, uzyskał zgodę na publikację od tych osób.

 1. O wynikach Konkursu decyduje ilość polubień memu przez użytkowników serwisu Facebook (niebieski symbol kciuka i czerwony symbol serca). Zwycięzcami zostaną uczestnicy, których memy osiągną największą liczbę polubień pod przesłanym przez siebie memem do godz. 10:00 dnia 19 czerwca 2017 roku.
 2. Memy można nadsyłać w terminie od 23.05.2017 r. do 15.06.2017 r.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 czerwca 2017 roku na profilu Facebook organizatora konkursu. Zwycięzcy zostaną też powiadomieni mailowo o zajętych przez siebie miejscach i szczegółach odbioru nagród.
 4. Nagrodami w Konkursie są imienne bony zakupowe, które można zrealizować w sklepie internetowym www.stakato.pl lub stacjonarnie w salonie Stakato w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 21.
 5. Nagrody według miejsc:

- I miejsce – bon o wartości 300 zł,

- II miejsce – kupon rabatowy na 50 % jednorazowych zakupów,

- III miejsce – kupon rabatowy na 30 % jednorazowych zakupów,

- IV miejsce – kupon rabatowy na 10% jednorazowych zakupów,

- V miejsce – kupon rabatowy na 10% jednorazowych zakupów .

 

W przypadku zdobycia przez jednego uczestnika kilku miejsc, uwzględniane jest tylko najwyższe uzyskane. Nagrody nie łączą się i nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent pieniężny.

 1. W przypadku jednakowej liczby polubień pod określonymi zdjęciami kilku uczestników, zostanie ogłoszone dodatkowe głosowanie (w tych okolicznościach organizator konkursu przedstawi zasady głosowania w dniu ogłoszenia wyników tj. 19.06.2017 r.)
 2. Serwis Facebook nie sponsoruje, nie popiera i nie jest organizatorem konkursu oraz jest zwolniony przez uczestników z wszelkiej odpowiedzialności za przebieg i wynik konkursu.
 3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie, problemy techniczne i awarie lub wyłączenie serwisu Facebook w trakcie trwania konkursu (okoliczności niezależne od organizatora).
 4. Dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu zostaną wykorzystane tylko przez firmę Stakato i tylko w celach bezpośrednio związanych z przebiegiem konkursu. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane w celach marketingowych.

Przesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na wykorzystanie zdjęć w celach marketingowych tylko i wyłącznie przez firmę Stakato (na stronie internetowej i w mediach społecznościowych oraz w materiałach reklamowych).