Kategorie

STWÓRZ NOWE HASŁO REKLAMOWE PROMUJĄCE

SALON STAKATO I ZDOBĄDŹ NAGRODĘ!

I edycja konkursu na hasło reklamowe firmy Stakato.

Czas trwania konkursu: od 12.02.2016 do 13.03.2016 r.

Organizatorem konkursu jest firma Stakato Ireneusz Grajczyk z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 21.

 1. Konkurs prowadzony jest na profilu Facebook „Stakato – salon dla tancerzy” (https://www.facebook.com/pages/Stakato-salon-dla-tancerzy/396795190334803)
 2. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 3. Konkurs polega na stworzeniu hasła reklamowego promującego salon dla tancerzy Stakato i/lub produkty marki Stakato.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dodanie facebook’owego profilu „Stakato – salon dla tancerzy” do ulubionych poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” na stronie https://www.facebook.com/pages/Stakato-salon-dla-tancerzy/396795190334803 .
 5. Organizator konkursu zamieści na powyższym profilu Facebook wpis z banerem informującym o niniejszym konkursie. Aby wziąć udział w konkursie należy zalogować się na swoje konto Facebook i zamieścić autorskie hasło/hasła odpowiadające tematyce konkursu w komentarzu do w/w zdjęcia. Hasła konkursowe mogą być zgłaszane jedynie poprzez opublikowanie ich na profilu Facebook. Jeden uczestnik może zgłosić dowolną liczbę haseł.
 6. Stakato zastrzega sobie prawo do ukrycia/usunięcia hasła, które jest niezgodne z tematyką konkursu, narusza dobre imię organizatora, zawiera wulgaryzmy lub w inny sposób narusza normy społeczno-obyczajowe.
 7. Zamieszczenie komentarza z hasłem pod banerem konkursowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 8. Komentarze z hasłami reklamowymi można zamieszczać w dniach od 12.02.2015 r. do 13.03.2016 r. Hasła zamieszczone po upływie tego terminu nie biorą udziału w konkursie.
 9. O wynikach konkursu (kolejności przyznanych miejsc) decyduje Organizator konkursu.
 10. Rozwiązanie konkursu zostanie podane 15.03.2016 roku na profilu Facebook Organizatora konkursu. Zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem celem ustalenia szczegółów odbioru nagród.
 11. Nagrodami w konkursie są usługi i produkty oferowane przez organizatora konkursu. Według miejsc:

- I miejsce – buty taneczne o wartości do 200zł (istnieje możliwość dopłaty do obuwia o wyższej cenie. W przypadku wyboru obuwia o niższej wartości, różnica nie zostanie zwrócona.)

- II miejsce – bon rabatowy 30% na zakup jednej pary obuwia w cenie regularnej do 300zł

- III miejsce – getry z dziurką (do wyboru – krótkie, średnie lub długie)

 1. W przypadku zdobycia przez jednego uczestnika kilku miejsc, uwzględniane jest tylko najwyższe uzyskane. Nagrody nie łączą się i nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent produktowy lub pieniężny.
 2. Serwis Facebook nie sponsoruje, nie popiera i nie jest organizatorem konkursu oraz jest zwolniony przez uczestników z wszelkiej odpowiedzialności za przebieg i wynik konkursu.
 3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności niezależne, które zakłócą lub przerwą trwanie konkursu, w tym błędne działanie, problemy techniczne i awarie lub wyłączenie serwisu Facebook.
 4. Dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu zostaną wykorzystane tylko przez firmę Stakato i tylko w celach bezpośrednio związanych z przebiegiem konkursu. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane w celach marketingowych.
 5. Przesłanie hasła na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na wykorzystanie hasła w celach marketingowych tylko i wyłącznie przez firmę Stakato (na stronie internetowej i w mediach społecznościowych oraz w materiałach reklamowych).